අද තරගයට කාලගුණය බාදාවක් වෙයිද? කාලගුණ වර්තාව මෙන්න

455

සංචාරක ඉන්දීය කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන ප්‍රථම T20 තරඟය තවත් පැය කිහිපයකින් ආර්.ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මේ වන විට දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල වැහිබර කාලගුණයක් පවතින අතර ඉදිරි පැය කිහිපයෙදී කොළඹ,බස්නාහිර අවට ප්‍රදේශවල කාලගුණය යහපත් වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.ඉදිරි පැය කිහිපයතුල කාලගුණ අනාවැකි පහත දැක්වේ.